search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
16 oktober 2019

Bewegende arbeidsmarkt sociaal domein

In het AZW-programma is onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein. Er is een foto gemaakt van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, het beeld nu en de arbeidsmarkteffecten van de verschillende inrichtingsvormen.

Bewogen arbeidsmarkt sociaal domein

Belangrijk onderzoek 

Voor sociaal werk is dit een belangrijk onderzoek omdat het laat zien hoe groot de verandering zijn voor de professionals in de sector in de afgelopen jaren. De belangrijkste veranderingen zijn er voor werknemers die deel uitmaken van het sociaal team/het wijkteam: meer taken, meer administreren, (nog) meer samenwerken en meer nieuwe benodigde kennis en vaardigheden. De hoeveelheid uitvoerende medewerkers neem flink toe. De generalistisch werkende professional is steeds belangrijker. Ook wordt er meer zelfsturing gevraagd, los van de eigen moederorganisatie en vooral in de wijk. Er moet meer generiek naar alle levensdomeinen gewerkt worden en meer sturing op inzet van anderen gegeven worden, bijvoorbeeld vrijwilligers.

Na 4 jaar decentralisatie, transformatie en transitie blijkt de werkwijze vanuit gemeenten als opdrachtgevers en financiers nog weinig uitgekristalliseerd. Gemeenten blijven zich, veelal financieel gedreven heroriënteren op inrichtingsvormen, aansturing en op gewenste kwaliteit.

Wil je meer lezen over dit onderzoek? 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling