search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
30 maart 2020

Coronavirus en sociaal werk

Wat kunnen werkgevers en werknemers in sociaal werk doen om besmetting en verspreiding van het coronavirus COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen? En wat betekent het dat sociaal werk een cruciaal beroep is?

Het coronavirus heeft voor heel veel organisaties en werknemers in sociaal werk consequenties, in hun dienstverlening en in hun werkwijze. Het platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de cao-tafel Sociaal Werk zetten voor werkgevers en werknemers de belangrijkste informatie op een rij en verwijzen hiervoor vooral naar diegenen die vanuit expertise hierin informatie kunnen geven.

Maatregelen die gelden tot ten minste 6 april om verspreiding te voorkomen voor heel Nederland 

 • Scholen en kinderopvang zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er opvang in de school en in de kinderopvang, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor de cruciale beroepsgroepen en bekijk de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid.
 • Sociaal werk staat op de lijst van vitale beroepen, onder de noemer 'Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning'. Sociaal werkers kunnen gebruikmaken van opvang, zeker als de partner ook een vitaal beroep heeft. 
 • Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden.

Let op, de medewerkers van het cao-secretariaat en het bureau van FCB kunnen geen vragen met betrekking tot het coronavirus beantwoorden en zullen alleen verwijzen naar dit bericht en de betreffende websites.

Volg de updates over het coronavirus

Werkgevers

 • Sociaal Werk Nederland geeft informatie aan organisaties en werkgevers. Lees de actuele updates. Voor leden is er een platform ingericht om kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Specifiek voor de maatschappelijke en vrouwenopvang is er meer informatie via Valente (voorheen Federatie Opvang).
 • Op de website van de Rijksoverheid vind je veelgestelde vragen voor werkgevers  met vooral een praktische insteek.
 • Informatie en veelgestelde vragen over de sociaal-economische maatregelen van het kabinet.
 • Afspraken gemeenten en Rijk over continuïteit financiering jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
 • Afspraak gemeenten en ministerie OCW over continuïteit hulp, opvang en school voor kwetsbare kinderen. 
 • Tijdelijke betalingsregeling van pensioenfonds PFZW voor de inning van premies. Lees de mogelijkheden die PFZW biedt. 
 • Maak gebruik van subsidie voor de aanschaf van (extra) digitale systemen voor hulp op afstand. Bekijk de noodregeling.

Werknemers

Gezondheid

De belangrijkste persoonlijke maatregelen om op te volgen

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Ook buiten en bij het boodschappen doen.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en mijd sociaal contact en groepen mensen.
 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis bij griepachtige klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts en mijd sociaal contact.
 • Werk zoveel mogelijk vanuit huis of spreid de werktijden als thuiswerken niet mogelijk is.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling