search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
7 juli 2020

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor zorg op afstand: SET COVID-19 2.0

Wil je investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand? Maak dan later deze maand gebruik van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0. Binnenkort meer info over de ingangsdatum.

Beeldbellen

Duurzame inzet

Heb je minimaal 50 cliënten dan kan je vanuit de SET COVID-19 2.0 subsidie ontvangen. Deze aanvragen moeten gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt. Heb je eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 gedaan? Ook dan kan je gebruik maken van deze nieuwe regeling.

Subsidie

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, ggz-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

SET en SET COVID-19

De SET COVID-19 2.0 is in het leven geroepen naast de al bestaande Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) én volgt de noodregeling SET COVID-19 op. Deze laatste regeling werd in maart 2020 opengesteld en moest al binnen enkele dagen sluiten, omdat het subsidieplafond was bereikt. Van de ruim 1.700 aanvragen konden toen slechts 460 aanvragen worden toegekend. De SET COVID-19 2.0 verschilt op verschillende onderdelen van de SET COVID-19. Later wordt hier meer over duidelijk. 

Blijvende behoefte

In coronatijden hebben zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand.

  • Lees alle informatie op de site van het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling