search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
27 maart 2020

Noodregeling voor digitale hulpverlening tijdelijk gesloten

Let op: de speciale noodregeling SET COVID-19 is tijdelijk gesloten vanwege de grote hoeveelheid aanvragen. Op dit moment wordt in overleg met het ministerie van VWS bekeken hoe de regeling zo snel mogelijk weer open kan gaan. Aanvragen die al zijn ingediend worden in behandeling genomen. Meer informatie.

Door de corona-maatregelen is er geen fysiek contact mogelijk tussen hulpverlener en cliënt. Face-to-face gesprekken en huisbezoeken vinden alleen plaats onder strikte voorwaarden als het echt niet anders kan. Er is een omslag nodig naar digitale zorg op afstand om de ondersteuning aan cliënten en burgers te kunnen blijven bieden. Juist nu.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) Covid-19

Daarom biedt het ministerie van VWS een speciale noodregeling aan. De Stimuleringsregeling E-health Thuis is uitgebreid met een noodmaatregel: SET Covid-19 voor organisaties in zorg en sociaal werk die willen investeren in systemen voor digitale zorg op afstand.

Budget

Per aanvraag is een subsidiebedrag van € 50.000 beschikbaar waarvan maximaal 50% gebruikt mag worden voor de aanschaf, lease en licentiekosten van digitale toepassingen. De subsidie mag ook gebruikt worden voor het inhuren van externen voor advies en implementatie van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

De subsidie mag aangevraagd worden voor:

  • De kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen.
  • Loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding.
  • Externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 25 maart 2020 om 9.00 uur ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De regeling is open zolang als de maatregelen en belemmeringen als gevolg van de coronacrisis invloed hebben op de continuïteit van de door de organisatie geboden ondersteuning of zorg.

Doorlooptijd

De organisatie dient een aanvraag met een beknopt plan van aanpak in en ontvangt binnen maximaal 5 werkdagen een reactie. Na goedkeuring wordt het subsidiebedrag binnen 5 werkdagen overgemaakt.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling