search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
13 augustus 2019

Subsidie stagefonds voor sociaal werk en jeugdzorg

Het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS stelt voor het studiejaar 2018-2019 €112 miljoen beschikbaar. Organisaties in jeugdzorg kunnen gebruikmaken van de regeling omdat zij werk doen wat valt onder de jeugdwet. Organisaties in sociaal werk kunnen ervan gebruik maken als zij werk doen dat valt onder jeugdwet en/of Wmo. De regeling geldt voor mbo- en hbo-studenten (stagiaires en bbl-ers) die een sociaal agogische opleiding volgen.

Vraag subsidie aan bij het stagefonds

Vanaf 23 augustus tot 1 oktober 2019 kun je als organisatie subsidie aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. Let op: een aanvragende organisatie moet ook een leerbedrijf zijn en aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 moeten uiterlijk 1 oktober 2019 binnen zijn. Het bedrag per fulltime (fte) stageplaats is afhankelijk van de categorie en van het totale aantal stageplaatsen in een schooljaar. De vergoeding vindt plaats na afloop van het schooljaar.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) inventariseert via de scholen bij welke organisaties studenten stageplaatsen hadden. Deze leerbedrijven worden ook gevraagd om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van SBB om de aanvraagformulieren voor in te vullen. Is jouw instelling een erkend leerbedrijf en voldoe je aan de verdere voorwaarden, dan ontvang je medio augustus 2019 een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag, met een link naar het online aanvraagformulier. Heb je bij de start van de aanvraagperiode geen brief ontvangen, neem dan contact op via stagefonds@minvws.nl.
Ben je nog geen leerbedrijf, laat je dan als zodanig registreren via SBB via info@s-bb.nl.

Voor praktische informatie ga je naar de website van het Stagefonds Zorg

Meer informatie 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling