search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
3 mei 2018

Van beroepscompetentieprofiel naar functieprofiel Sociaal Werker

De cao-partijen in Sociaal Werk hebben meegewerkt aan het beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker. De cao-tafel Sociaal Werk zet dit nu om in een functiebeschrijving voor in het functieboek. Over het waarom, wat en hoe hier meer informatie.

Het beroepscompetentieprofiel (bcp) is de beschrijving van het beroep Sociaal Werker. Die beschrijving was er nog niet maar is wel heel belangrijk. Hierdoor is duidelijk wat alle sociaal werkers bindt: wat doet een sociaal werker en aan welke thema’s wordt gewerkt en met welk doel. Het is zo ook een hulpmiddel om met collega’s, uit andere beroepen het gesprek te voeren over de vergelijking en overeenkomsten van het werk. Het bcp is ook feitelijk de kapstok voor veel andere te ontwikkelen zaken zoals: functiebeschrijvingen, ontwikkelplannen, EVC-procedures, opleidingscurricula.
 

Competenties

Het bcp beschrijft de generieke competenties en de competenties op de verschillende zgn. leefgebieden. In het bcp wordt ervan uitgegaan dat er sociaal werkers zijn op MBO- en op HBO-werk- en denk-niveau. Voor alle sociaal werkers geldt dezelfde set aan competenties waarbij het niet uitmaakt of het werk vooral groepsgericht gebeurt (bijv. voorheen het sociaal-cultureel werk) of meer individueel op personen en hun hulpvraag is gericht (bijv. voorheen het maatschappelijk werk). In de praktijk komen deze vormen steeds meer ook gemixt voor.
 

De cao-tafel heeft erg op een bcp aangedrongen, omdat het zo’n belangrijke basis is. Hiermee kunnen nu ook de functiebeschrijvingen worden afgemaakt. Het wordt een beschrijving op MBO- en op HBO-werk- en denk-niveau. In beide beschrijvingen komt het groepsgericht werken en het individueel gericht werken aan de orde. De functiebeschrijving is straks toepasbaar ongeacht in welk leefgebied(en) de sociaal werker werkt.
 

Hoe is de planning?

Om de functiebeschrijvingen af te kunnen ronden moest eerst het zgn. bcp klaar zijn. Kort daarna waren de conceptbeschrijvingen klaar en deze worden nu nog bekeken door een groep werkgevers en werknemers uit de sector. De tekst van beide functiebeschrijvingen is sinds begin juni beschikbaar. Daarna worden de functies gewaardeerd en ingepast in het functieboek van de cao. Kort voor de zomer is het functieboek dan twee functies rijker en kan elke organisatie en werknemer met deze functies zelf aan de slag!

Meer weten? 

 

 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling