search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
13 januari 2020

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar zet sector op de kaart

Gon Mevis, bestuurder van ContourdeTwern, legt uit waarom hij de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar voor sociaalwerkorganisaties en sociaal werkers belangrijk vindt.

Gon Mevis

Waarom wilden jullie in 2018 meedoen met de verkiezing?

‘Meedoen betekende voor ons bijdragen aan de zichtbaarheid van sociaal werk. Je zet met de Verkiezing de sector landelijk op de kaart. Doordat je de kennis vergroot over wat een sociaal werker doet, wordt het minder abstract. Je hoopt dat daarmee de maatschappelijke waardering voor het vak groeit.’

Jullie organiseerden een interne verkiezing, hoe zag dat eruit?

‘We hebben al onze teams opgeroepen om een kandidaat voor te dragen. De meeste hebben dat ook gedaan. Daardoor werd het een onderwerp van gesprek binnen de organisatie en ontstond er draagvlak. Mooi is ook dat zichtbaar werd hoe trots alle medewerkers zijn op hun vak. Als bestuurder mocht ik de winnaar aanwijzen; dat werd Sjef.’

Sjef van der Klein won de Verkiezing dat jaar. Wat betekende dat voor jullie?

‘Een grote spin-off. Het versterkte de beroepstrots van de collega’s en we konden laten zien welke kwaliteiten we als organisatie in huis hebben. Sjef gaf het heel veel plezier en de mogelijkheid om persoonlijk te groeien. Hij kreeg landelijk ineens een heel groot podium om zijn visie uit te dragen en zijn eigen thema’s op de kaart te zetten. Zowel landelijk als lokaal liet hij zien waarom sociaal werk ertoe doet.’

Tips van Gon Mevis aan organisaties die een collega willen voordragen

  • ‘Laat het leven in je organisatie. Betrek alle collega’s. Bijvoorbeeld met een interne verkiezing.
  • Zorg dat je werknemer ruimte heeft voor het ambassadeurschap. Het vraagt een stevige investering, maar dat is het waard als je kijkt naar de spin-off.’

Rol Platform

In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector met sterke organisaties en vakbekwame medewerkers. We willen sociaal werkers optimaal ondersteunen in het vervullen van hun maatschappelijke opdracht. Met de Verkiezing Sociaal Werker van Jaar willen we resultaat, impact en waarde van sociaal werk laten zien.   

  • Ook meedoen? Draag hier jouw kandidaat voor.
  • Lees het interview met Arie de Vries, bestuurder van Sterker sociaal werk. 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling