search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
13 september 2019

Ziekteverzuim te lijf met Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid wordt door professionals al met succes ingezet bij hun cliënten. Waarom niet op de werkvloer?

Positieve Gezondheid

Bij deze methodiek kijken professionals samen met de cliënt hoe het fysiek en mentaal met haar/hem gaat. En hoe de cliënt zelf (meer) regie kan hebben over het eigen welbevinden. En het werkt! De positieve resultaten zijn aanleiding voor pilots op de werkvloer om te kijken of, en hoe, de benadering daar ingezet kan worden tegen ziekteverzuim. 

Een brede blik op gezondheid, preventie en eigen regie

De benadering van gezondheid door Machteld Huber van het Institute for Positive Health geeft een brede kijk op gezondheid. Met het accent op preventie, eigen veerkracht en op wat het leven van mensen betekenisvol maakt. Deze visie is uitgewerkt in zes dimensies waarmee onderzocht wordt hoe mensen beter om kunnen gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven. En daarbij zelf regie kunnen houden. 

Positieve Gezondheid op de werkvloer

Naast gezondheidsklachten speelt psychosociale (arbeids)belasting, zoals psychische belasting, werkdruk, werk- en informatiestress of ongewenste omgangsvormen, vaak een rol bij ziekteverzuim. En ook niet-werkgerelateerde aspecten kunnen een oorzaak zijn. Positieve Gezondheid is een preventieve aanpak, waarmee deze oorzaken vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. 

Hoe werkt het in een organisatie

Met het invullen van een lijst met vragen per dimensie onderzoekt de werknemer hoe zij/hij de eigen gezondheid ervaart en wat zij/hij zou willen veranderen. De uitkomst hiervan wordt visueel in een ‘spinnenweb’: Voel je je tevreden, gelukkig of juist niet? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen? Voel je je veilig? Aan de hand van het ‘spinnenweb’ worden gesprekken gevoerd over wat voor de werknemer echt belangrijk is, bijvoorbeeld: Vind je je bezigheden betekenisvol? Wat wil je veranderen en wie of wat kan je daarbij helpen? Met dit gesprek wordt een bron van veerkracht aangesproken en kunnen vervolgstappen bepaald en gezet worden. 

Doe ook mee met de pilot Positieve Gezondheid

Binnenkort komt het IPH met een advies over hoe je Positieve Gezondheid kunt inzetten in de organisatie. Hiermee willen we in de branche pilots starten om de tool op de werkvloer te introduceren, gebruiken en proberen. Heb je interesse, vragen of wil je meedoen aan de pilot? Neem dan contact op met adviseur Davina Koudijs: dkoudijs@fcb.nl

 

 

 

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling