search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken in cijfers. Hoe zit het met het verzuim in de branche? In welke mate wordt werkdruk ervaren, en wordt er al beleid op gemaakt? Hebben medewerkers te maken met agressie?

49% van de organisaties heeft het idee dat de werkdruk ten opzichte van het voorgaande jaar is toegenomen. 43% geeft aan dat medewerkers te maken hebben gehad met agressie en geweld in het werk.  

73% van de medewerkers in Sociaal Werk is tevreden met het werk, dat is een lichte daling ten opzichte van 2015 (75%). 41% vindt de werkdruk (veel) te hoog. Meer dan de helft van de medewerkers beoordeelt de ondersteuning en waardering van de leidinggevende positief, maar dit aandeel is wel gedaald in 2017 ten opzichte van 2015. Het aandeel medewerkers met een hoge vitaliteit is in Sociaal Werk afgenomen tussen 2013 en 2017. 

Het aandeel medewerkers wat te maken heeft gehad met verbale agressie nam toe in de periode 2013 t/m 2018 van 43% naar 58%. Hetzelfde geldt voor de mate waarin medewerkers te maken hebben gehad met bedreiging/intimidatie: in 2013 had 17% hier nog mee te maken, in 2018 was dit 24%. Het merendeel van de medewerkers in het sociaal werk voelt zich (zeer) veilig (91%) wanneer zij aan het werk zijn.

Meer weten?
Johan Siegert
Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek
085 - 1051 856

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling