search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Werkgevers en werknemersonderzoek

In 2019 heeft CBS in opdracht van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn twee keer een werknemersenquête (WNE) en een werkgeversenquête gehouden. Hierover zijn rapportages verschenen, deze kun je hieronder inzien en downloaden.

De eerste werknemersenquête in zorg en welzijn is gehouden in mei en juni 2019. Werknemers zijn in de enquête bevraagd op drie thema’s:

 • Kenmerken van de werkkring
 • Scholing en vaardigheden
 • Gezond en veilig werken

De tweede werknemersenquête in zorg en welzijn werd gehouden in november en december van 2019. Werknemers zijn in de enquête bevraagd op zes thema’s:

 • Uren betaald werk per week
 • Volgen scholing
 • Toereikende kennis en vaardigheden
 • Ervaren werkdruk
 • Tevredenheid met het werk
 • Loopbaan en mobiliteit

De eerste werkgeversenquête in zorg en welzijn is gehouden in mei en juni 2019. Werkgevers zijn in de enquête bevraagd op drie thema’s:

 • Kenmerken van de werkkring
 • Scholing en vaardigheden
 • Gezond en veilig werken

De tweede werkgeversenquête in zorg en welzijn is gehouden in november en december van 2019. Werkgevers zijn in de enquête bevraagd op zes thema’s:

 • Moeilijk vervulbare vacatures
 • Knelpunten bij uitvoering personeelsbeleid
 • Toekomstige personeelsbehoefte
 • Nieuwe medewerkers
 • Inzet van technologie
 • Anders inrichten van werkprocessen
Meer weten?
Johan Siegert
Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek
085 - 1051 856

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling