Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Werknemers

Opbouwwerker gebruikt “Bewaarblikje” om in gesprek te gaan met ouderen

19 apr 2021

Marien van Schijndel werkt als opbouwwerker bij Welzijn Rivierstroom. Toen de eerste lockdown werd afgekondigd, zagen Marien en zijn opbouwwerkcollega’s van landelijk opbouwwerkcollectief ‘Krachtproef’ iets bijzonders gebeuren. Overal in het land ontstonden binnen no-time initiatieven van buurtbewoners die iets voor een ander wilden betekenen.

Sociaal werker Marien van Schijndel

‘We vonden het prachtig. Tegelijkertijd stelden sommigen de vraag welke rol er nog voor opbouwwerkers weggelegd was. Wij wilden hier graag met collega’s over in gesprek, maar hoe pak je dat aan tijdens een lockdown?’ Marien en zijn Krachtproefcollega’s besloten zich meteen te verdiepen in videobellen via Zoom. 

Dorpendokters

Als opbouwwerker in een landelijk gebied ondersteunt Marien bewonersinitiatieven en verbindt hij bewoners met elkaar. Samen met een gezondheidsmakelaar van de GGD ontwikkelde hij het initiatief “de Dorpendokters. Dit is een interactief spel om met dorpsbewoners in gesprek te gaan over positieve gezondheid. 

Succes met Zoom

Marien ziet altijd mogelijkheden voor verbinding. Dus ook tijdens de eerste lockdown. ‘Inmiddels is een leven zonder Zoom bijna niet meer voor te stellen, maar toen ik ermee begon was het nog helemaal nieuw voor het sociaal werk. Krachtproef organiseerde een online-overleg in over de rol van het opbouwwerk tijdens de coronacrisis. De uitnodigingen werden via sociale media verspreid. ‘We kregen 120 aanmeldingen binnen en moesten zelfs nee verkopen! Uiteindelijk kwamen we met 96 mensen bij elkaar. Dat is toch fantastisch?’ Het succes smaakte naar meer.  

En dus volgde een tweede online-bijeenkomst over sociaal werk voor ouderen, dit keer met 76 deelnemers. ‘De behoefte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen was enorm.’ Deze inspiratiesessie resulteerde in de brochure ‘Sociaal werk voor ouderen tijdens corona’, waarin zeven kerndiensten voor ouderen staan. 

Het is leuk om iets te geven én leuk om iets te krijgen én leuk om naar iets uit te kijken.

Bewaarblikje

Naast zijn inspanningen op landelijk niveau, zette Marien zich ook in voor de ouderen in de gemeente Buren. Samen met zijn collega van de GGD ontwikkelde hij het “Bewaarblikje”. Vrijwilligers gaan bij ouderen op bezoek, gewapend met een blikje vol met leuke spulletjes en informatieve kaarten om ze op een luchtige manier na te laten denken over positieve gezond. Elke maand komt de vrijwilliger op bezoek met weer iets nieuws in het blikje. Zo ontstaat er een langdurige band. ‘Het is leuk om iets te geven én leuk om iets te krijgen én leuk om naar iets uit te kijken.’ Zo zat er bijvoorbeeld een vogelzaadbol en een poster om tuinvogels te tellen in het blik. ‘Samen iets doen geeft een saamhorigheidsgevoel.’ Inmiddels er is vanuit verschillende hoeken aandacht voor dit project zoals een filmpje van het programma “Een tegen eenzaamheid”

Samenlevingsopbouw

Het valt Marien op dat onderlinge steun minder snel tot stand komt in de tweede golf. ‘Je merkt dat er voor opbouwwerkers dan een belangrijke taak ligt. ’Sociaal werk is in opleidingen veel te veel gericht op het individu. Een slechte ontwikkeling. Ik vind het echt noodzakelijk dat aankomende professionals tijdens hun opleiding kennismaken met samenlevingsopbouw als vorm van sociaal werk.’ 

Reageren? 

Reageren op dit verhaal? Dat kan via dit reactieformulier.