Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Werknemers

Ouderenwerker zet ouderen in beweging met “Goedgemutste breicampagne”

12 apr 2021

Voor haar werk bij stichting DOCK zet Anne-René zich in voor ouderen in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. Kort na de afkondiging van de eerste lockdown werd door de organisatie een brief gestuurd naar alle ouderen in haar werkgebied die bekend waren bij Anne-René. Daarin bood zij aan om boodschappen te doen of andere klusjes op te knappen.

Sociaal werker Anne-Rene van Wissen

Ze kreeg vrijwel geen reactie. Anne-René wist zeker dat er genoeg mensen waren die wel hulp nodig hadden, maar er niet om wilden vragen. ‘Om hen te vinden, moest ik creatief zijn.’   

Anne-René ondersteunt ouderen op allerlei manieren. Zo is zij kernlid van de Rotterdamse Coalitie Erbij en voert ze vanuit DOCK een project uit waarbij bezorgers van PostNL eenzaamheid bij ouderen signaleren en melden. Ook organiseert ze huisbezoeken bij 75-plussers om te kijken hoe het gaat en of de ouderen hulp nodig hebben. ‘Ik heb weinig tijd om me te vervelen,’ vertelt ze. ‘En dat had ik al helemaal niet meer toen het coronavirus het dagelijks leven platlegde.’ 

Alles uit de kast

Anne-René zag dat veel ouderen binnenbleven tijdens de eerste lockdown, vaak op advies van hun kinderen. ‘Zo’n sociaal isolement heeft ernstige gevolgen. Als mensen vereenzamen, zie je dat ze cognitief achteruitgaan. Ook krijgen ze meer last van gevoelens van angst en depressie. Dat was voor mij de drive om alles uit de kast te halen om de wijkbewoners te bereiken. Ik wilde toch een beetje contact bieden.’ 

En dat is gelukt. Samen met ambtenaren, vrijwilligers en allerlei professionals in de wijk voerde ze grootse acties uit. Een heel bijzondere dag was 5 mei. ’75 jaar vrijheid kun je toch niet zomaar voorbij laten gaan?’ Daarom werden er 1500 koppen soep bezorgd in tien verschillende wooncomplexen. ‘Het was hartverwarmend om te merken hoe iedereen zich inzette om de ouderen wat extra aandacht te geven op Bevrijdingsdag.’ 

  

Door met z’n allen te breien, doen we op afstand iets mét en vóór elkaar.

Goedgemutste breicampagne

Anne-René merkt dat ouderen het nu zwaar hebben. Het thuiszitten duurt inmiddels al zo lang en er zijn minder spontane initiatieven van buurtbewoners. ‘Mensen hebben iets nodig om de moed erin te houden en het gevoel te krijgen dat ze er niet alleen voor staan.’ Toen Anne-René hoorde van de “Goedgemutste breicampagne” van het smoothiemerk Innocent, wist ze dan ook gelijk wat haar te doen stond. ‘Per verkochte goed gemutste smoothie gaat twintig eurocent naar Het Nationaal Ouderenfonds. Door met z’n allen te breien, doen we op afstand iets mét en vóór elkaar.’ De actie sloeg aan. ‘Inmiddels willen 28 locaties meedoen! Het breien van mutsjes zorgt ervoor dat mensen elkaar opzoeken, bijvoorbeeld om patronen uit te wisselen. En binnenkort kunnen mensen in kleine groepjes in het Huis van de Wijk en seniorencomplexen.’ Het project is te volgen op Facebook.  

Creatief denken

‘Door de beperkingen van het coronavirus, heb ik geleerd dat je heel veel kunt bereiken als je creatief denkt. Als je een doel voor ogen hebt, lukt het om dat te bereiken.’ Die les neemt Anne-René dan ook mee naar de toekomst. ‘Toen we de reguliere 75+ huisbezoeken niet meer konden doen, brachten we groentepakketten aan huis. We hadden bedacht dat we zo een goed bruggetje hadden om een gesprek over gezondheid te voeren. Wat bleek? We hadden een veel groter bereik dan normaal met de huisbezoeken! Zo’n werkwijze moeten we dus echt vasthouden.’ 

Reageren? 

Reageren op een verhaal? Dat kan via dit reactieformulier.