Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Overzicht workshops: De kracht van de mbo sociaal werker

9 dec 2020

Van jongerenwerk, maatschappelijk werk tot ouderenwerk: de kennis en kunde van sociaal werkers is broodnodig. Om de positie van de mbo’er in sociaal werk te versterken en te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, organiseren we een reeks gratis workshops. Hier vind je alvast de workshops en de data.

Om de positie van de mbo sociaal werker nog sterker te maken zetten de branche en de MBO Raad hun schouders onder de Actie Agenda: De kracht van de mbo sociaal werker! Op 1 oktober vond de aftrap daarvan plaats met een online conferentie. Deze workshopreeks is het vervolg. De gratis webinars laten best practices zien van de inzet van mbo sociaal werkers, brengen vernieuwende initiatieven onder de aandacht of zoomen in op de professionalisering van de mbo sociaal werker.

Hieronder vind je het overzicht van workshops. Wanneer er nieuwe workshops bij komen, wordt dit overzicht aangevuld. 

  • Toekomstproof skills voor de mbo sociaal werker. Workshop, 14 december, 14.30 –15.30 uur

In deze interactieve meedenk- en inspiratiesessie maak je kennis met het Project Sociaal Werk(t). Via meer hybride onderwijs en leren in de praktijk, begeleiden docenten en professionals van de werkvloer mbo studenten bij het verkrijgen van toekomstproof skills. Studenten vergroten hiermee hun meerwaarde voor de arbeidsmarkt en professionele welzijnsorganisaties.

Door: Docenten Sanne Kapelle en Peter Rigterink van Aventus.

Wil je de workshop terugkijken? Klik dan hier!

Lees meer in het eindrapport Toekomstprofiel mbo sociaal werker onderaan de pagina of bekijk de SWAY-presentatie.

  • Statushouders in de bbl-opleiding. Workshop, 14 januari 12:00 – 13:00 uur

In deze workshop deelt het COA kennis en ervaring over hun leerwerktraject met statushouders. Sinds vorig najaar zijn statushouders geworven voor deelname aan het leerwerktraject voor de opleiding begeleider speciale doelgroepen niveau 3. Zij werken sinds januari op COA locaties en volgen een maatwerktraject. Hoe is het traject opgezet en hoe ziet de uitvoering eruit? Wat zijn de leuke en moeilijke zaken die zij tegenkomen?

Door: Ineke van Winden, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

Workshop terugkijken

  • Loopbaanperspectief voor de mbo sociaal werker! Workshop, 21 januari 12.00 - 13.00 uur

In deze interactieve workshop met praktische voorbeelden uit de praktijk van metropoolregio Rotterdam - Den Haag, krijg je zicht op de relevante opdrachten die mbo studenten uitvoeren in het sociale domein. Hiermee wordt hun toegevoegde waarde die ontstaat in de beroepspraktijk voor het voetlicht gebracht.

Door: Hans Roskam, directeur bestuurder Welzijn Capelle, en Remco Vierling, Schooldirecteur ROC Mondriaan.

Deze workshop is vervallen.

  • Professionalisering van de mbo sociaal werker: van cliché naar kracht! Workshop, 26 januari 12:00 – 13:00 uur

Op welke niveaus en wat voor manieren kunnen (mbo) sociaal werkers actief aan professionalisering werken? Welke krachtenveld speelt daarbij? Wie en wat komen ze allemaal tegen? Na een inleidende presentatie volgt een interactief deel waarbij met deelnemers gekeken wordt naar het krachtenveld en naar de beeldvorming rondom mbo sociaal werkers en hun professionalisering. Welke (volgende) stap gaan de deelnemers zetten als het gaat om professionalisering van de mbo sociaal werker?

Door: Sonja Liefhebber en Mariël van Pelt, Movisie

Alvast meer lezen over dit onderwerp? Lees het artikel 'Haal het mbo Sociaal Werk uit de knel'

Workshop terugkijken

  • Samen voor duurzame en positieve verandering. Workshop, 23 februari 12:00 – 13:00 uur

Een interactieve inspiratiesessie waarin de sociale impact van de samenwerking tussen Feyenoord en Albeda wordt uitgelicht. Deelnemers worden meegenomen in het verhaal vanuit het landelijke Nationaal Programma Rotterdam Zuid, naar het stedelijke niveau van de samenwerking Feyenoord – Albeda, om te eindigen op wijkniveau met stages van mbo sociaal werk studenten bij het clubhuis van Feyenoord en in de wijken.

Door: Jared Hiwat, docent bij Albeda en Patrick Pronk, Coördinator stages Feyenoord Rotterdam

Workshop terugkijken

  • Ervaringsdeskundigheid: Kwetsbaarheid omzetten naar kracht. Workshop, 2 maart 16:00 – 17:00 uur

Als deelnemer ga je tijdens deze interactieve workshop in gesprek met een mbo opgeleide sociaal begeleider met ervaringsdeskundigheid. Uit eerste hand hoor je hoe herstel kan verlopen en hoe een oud cliënt eigen ervaringen heeft leren inzetten voor het herstel van een ander. Én hoe deze inzet van ervaringsdeskundigheid een organisatie kan versterken.

Door: Sandra Zorge en Harry Troost van De Tussenvoorziening

Workshop terugkijken

  • De mbo sociaal werker zorgt voor échte verbinding! Workshop, 9 maart 12:00 – 13:00 uur

Een interactieve sessie waarin de meerwaarde van de mbo sociaal werker centraal staat. De deelnemer maakt kennis met Omnia Jeugdzorg vanuit de invalshoek ‘cultuursensitief’ werken. Hoe doen hun mbo jongerenwerkers dat en hoe cultuursensitief ben jezelf?

Door: Najat Toub-Arssi en Karima Alibrizi, Omnia Jeugdzorg

Workshop terugkijken

  • Buurtverbinding: de mbo sociaal werker aan de slag in de wijk. Workshop, 18 maart 12:00 - 13:00 uur

Aan de hand van cijfers, beelden en een stelling gaan deelnemers in gesprek over de rol en kracht van mbo sociaal werkers in de wijk. Het project Buurtverbinding in Amsterdam laat zien dat mbo studenten sociaal werk tijdens hun stage met een proactieve aanpak wijkbewoners zelfredzamer maken. Hebben werkgevers de unieke kracht van mbo sociaal werkers nodig?

Door: Kaylee Schilder en Gebi Seedorf van Civic

Deze workshop is helaas wegens ziekte niet doorgegaan. Wel kun je hier het interview lezen met Nisrine Boutzaght, stagiaire bij het Landlustlab, en Senna Kok, stagaire bij het Civiclab. Ook Marie Louise, directeur van Civic Amsterdam, komt aan het woord.

Lees het interview

‘Benut het potentieel van mbo-sociaal werkers beter!’

Dat is de dringende oproep van de MBO Raad, BVjong, diverse roc’s en Spoor 22. In een pamflet roepen zij Sociaal Werk Nederland, de VNG en het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk op de kracht van mbo’ers beter te benutten. Sociaal werk met bewoners in buurten vraagt sowieso om meer capaciteit én om meer mbo-sociaal werkers.

Het pamflet werd op 30 maart 2021 tijdens het congres ‘De mbo sociaal werker maakt contact’ van het Summa college overhandigd aan Edwin Luttik, voorzitter van het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk en adviseur Sociaal Werk Nederland. Lees verder

Bekijk het pamflet