Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Pensioenpremieverdeling 2021

9 dec 2020

In de Cao Sociaal Werk staan de afspraken over de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer. Nu Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) de premies voor 2021 bekend heeft gemaakt, kan de cao-tafel de definitieve verdelingspercentages ook aan de branche bekend maken. Voor zowel werkgever als werknemer wordt de bijdrage in de pensioenpremie 12,5 procent vanaf 1 januari 2021.

hand met geld

PFZW heeft bekend gemaakt dat de pensioenpremie per 1 januari 2021 omhoog gaat met 1,5 procentpunt van 23,5 procent naar 25,0 procent. PFZW heeft tevens aangekondigd dat er per 1 januari 2022 een stijging zal zijn met nog 0,8 procentpunt tot 25,8 procent. De huidige premie van 23,5 procent is acht jaar ongewijzigd gebleven. Er zijn twee oorzaken waardoor voor PFZW een premieverhoging noodzakelijk is om aan alle pensioenverplichtingen te kunnen blijven voldoen: de lage rente waarmee wettelijk verplicht moet worden gerekend en de economische omstandigheden die ook op langere termijn een lager rendement veroorzaken. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) van 0,5 procent blijft wel gelijk in 2021.

In de Cao Sociaal Werk staan in artikel 7.12 de afspraken over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Vanaf september 2019 is de verdeling van de pensioenpremie gelijk, dus 50 procent voor de werkgever en 50 procent ervan voor de werknemer. In 2020 was dit voor beiden dus 11,75 procent. De gelijke verdeling geldt ook bij premiewijzigingen. De premie zelf wordt berekend over het salaris minus de franchise zoals deze door PFZW wordt gehanteerd. Voor het AP-pensioen geldt dat zo lang de premiehoogte 0,8 procent of lager is het werknemersdeel 0,0 procent bedraagt en de werkgever deze premie voor zijn rekening neemt.

De afspraken over de premieverdeling heeft de cao-tafel voor de volledigheid opgenomen in een apart document. 

Download pensioenpremieverdeling 2021