Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Nieuws Coronavirus

Persoonlijk begeleider laat zich van persoonlijke kant zien

17 mei 2021

Daidelyn Frans is ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting en heeft een psychische kwetsbaarheid. ‘Ik heb tien jaar in armoede geleefd en weet hoe pijnlijk het kan zijn om met weinig geld te moeten leven, sociaal uitgesloten te worden of jezelf uit te sluiten.’

Sociaal werker Daidelyn Frans

Na het afronden van de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werkt Daidelyn als trajectondersteuner bij LIMOR, de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Ze ondersteunt mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn geraakt en nergens anders terecht kunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden en mensen met psychische problemen of schulden. Ze ondersteunt mensen met uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld financiën, administratie, woonsituatie en netwerkversterking. ‘Ik wil mensen stimuleren en motiveren. Maak er wat van, ook al ben je arm en heb je het zwaar.’

Wandelen

‘Het coronavirus maakt mensen heel voorzichtig, ze zijn bang om het op te lopen.’ Daarom kwamen Daidelyn en haar collega’s tijdens de eerste coronagolf met het initiatief om boodschappen bij mensen te bezorgen. De subsidie die ze daarvoor aanvroegen, werd toegekend. Ook de huisbezoeken gingen door, mét mondkapje en soms op een andere manier. Zo koos ze er vaker voor om niet binnen af te spreken, maar een wandeling te maken. ‘Dan komt de cliënt ook gelijk wat vaker buiten.’ Als het niet urgent is, is videobellen ook een optie. ‘Maar eigenlijk vind ik alles belangrijk. Het gaat om mensen in een kwetsbare positie!’  

Toen ik zelf ondersteuning kreeg, miste ik de mens achter de professional. Mijn missie is om mensen te steunen zoals ik dat zelf gemist heb.

Gelijkwaardig contact door ervaringsdeskundigheid

Sinds het coronavirus in Nederland rondwaart, ziet Daidelyn veel eenzaamheid onder haar cliënten. ‘Ik houd graag korte lijntjes met ze, zeker als ze kwetsbaar zijn.’ Ook merkt ze dat mensen wachten met het stellen van vragen tot de urgentie heel hoog is en dat ze zo lang mogelijk zorg proberen te mijden. Haar eigen ervaringsdeskundigheid helpt haar in deze tijd om de verbinding te behouden. ‘Mensen ervaren gelijkwaardigheid, waardoor ze makkelijker aan de bel trekken.’ Die gelijkwaardigheid bereikt Daidelyn door zich open te stellen en zich als mens te laten zien. Als ze denkt dat het de ondersteuning ten goede komt, vertelt ze over haar eigen ervaringen en deelt ze wat ze heeft meegemaakt. ‘Toen ik zelf ondersteuning kreeg, miste ik de mens achter de professional. Ik had geen idee wie er bij mij over de vloer kwam. Ik zet me ervoor in dat mijn cliënten dat gevoel niet hebben. Mijn missie is om mensen te steunen zoals ik dat zelf gemist heb.’   

Thuiswerken bevalt wel

Het thuiswerken bevalt Daidelyn wel. ‘Ik kan me thuis beter focussen dan op kantoor. Daar zijn collega’s die even komen kletsen of tussendoor een vraag aan je stellen.’ Ze wil dan ook na de coronacrisis af en toe thuis blijven werken. ‘Maar niet altijd, hoor! Ik mis het contact met m’n collega’s toch wel.’ 

In de toekomst wil Daidelyn graag voor zichzelf beginnen en zich richten op schulden onder jonge moeders. Ook wil ze graag doorstuderen op het hbo. ‘Mijn situatie is nu stabiel. Ik heb het gevoel dat ik ervoor kan gaan!’ 

Reageren? 

Reageren op een verhaal? Dat kan via dit reactieformulier.