Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Peuterspeelzaalwerk per 1 augustus 2020 van cao Sociaal Werk naar cao Kinderopvang

5 okt 2020

Per 1 augustus 2020 valt het peuterspeelzaalwerk onder de cao Kinderopvang en dus niet langer onder de cao Sociaal Werk. Eerder dit jaar hebben cao-partijen bij beide cao’s hierover een akkoord gesloten. Voor de uitwerking van deze overgang hebben cao-partijen kinderopvang en sociaal werk gezamenlijk een overgangsregeling opgesteld.

Beide cao’s zijn ondertussen gewijzigd voor deze overgang. De gewijzigde cao’s zijn aangemeld bij het ministerie van SZW. Voor beide gewijzigde cao’s zal ook algemeenverbindendverklaring aangevraagd worden.