Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Prikkels om meer plezier uit je werk te halen!

5 jul 2021

“We hebben zoveel mogelijk gebruikgemaakt van het ‘goud’ dat er al is in sociaal werk”, zegt Jacqueline Engelen, projectleider van de twee projecten Werkplezier en Vitaliteit en Toekomstproof. “Er zijn veel onderzoeken en materialen beschikbaar over het vergroten van werkplezier en hoe je tijdens en na corona kunt werken in sociaal werk. Daarnaast hebben we veel input opgehaald bij p&o-ers en sociaal werkers. Dat leverde een schat aan tools, tips, interviews en trainingen op die we graag met jullie delen.”

Foto van Jacqueline Engelen

“Meer werkplezier en minder werkdruk en meer veiligheid en minder verzuim. Het blijven belangrijke aandachtspunten voor sociaal werk. Helemaal nu werkbelasting en verzuim nog verder onder druk zijn komen te staan door corona. Daarom is het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk – op initiatief van de cao-tafel - een programma gestart om sociaalwerkorganisaties en hun medewerkers verder op gang te helpen met een laagdrempelig aanbod. Dit resulteerde in het project Werkplezier en Vitaliteit waarin we aandacht voor werkplezier en vitaliteit in de sector stimuleren."

Corona heeft veel effect op werkplezier

"Al vrij snel merkten we dat je werkplezier niet los kunt zien van corona. De sociaal werkers die meededen aan een brainstormsessie gaven aan dat de situatie rondom corona veel effect heeft op hun werkplezier Door corona veranderde hun werk. Ze werkten veel meer thuis of werkten hybride en misten het contact met collega’s en cliënten. Het project Toekomstproof sluit hier mooi bij aan. Het gaat om werken in sociaal werk tijdens en na corona. Het werken in de toekomst gaat veranderen. We gaan niet meer terug naar hoe het was voor corona. Binnen dit project hebben we gekeken wat sociaal werkers nodig hebben tijdens en na corona om hun werk met nog meer plezier te doen.”

Frisse blik

“Er ontstonden ook heel veel mooie dingen in sociaal werk tijdens corona. Dat lieten de twaalf portretten van sociaal werkers zien die zijn geïnterviewd over de nieuwe initiatieven die zij namen tijdens corona. Zij keken met een frisse blik naar hun werk, omdat ze door corona niet meer konden doen wat ze altijd deden.”  

Kansrichtingen

“Door onderzoeken, materialen en de input van de p&o-ers en sociaal werkers te analyseren, kwamen we tot drie kansrichtingen die het werkplezier en de vitaliteit van sociaal werkers vergroten. Allereerst regie: het vertrouwen en de regelruimte die je krijgt van je leidinggevende. Dan bewustwording van het belang van werkplezier en vitaliteit en de kracht van het samen investeren in werkplezier en vitaliteit (organisatie en medewerker). En als laatste fit en fun: waar medewerkers blij en gezond van worden. Zo hebben we een werkdrukspel dat je met je team kunt doen, een mooie podcast om je te ontspannen en kun je je collega’s uitdagen voor de Lekker Bezig Bingo.”

“Verder hebben we gekeken naar wat sociaal werkers nodig hebben tijdens en na corona om hun werk goed te kunnen doen. Bij de kansrichtingen ligt de nadruk op het hybride werken (het zo goed mogelijk combineren van thuiswerken en online werken) en energieprikkels voor teams. Denk bij dat laatste aan tips hoe je online overleggen leuker kunt maken.”

Amplitie: groei, ontwikkeling en positieve flow

“Tijdens de twee projecten stuitten we op het nieuwe begrip amplitie. Dat betekent versterken, vergroten en vermeerderen. Als je het over werkplezier en vitaliteit hebt, dan gaat het om het versterken van het welzijn en de gezondheid van alle medewerkers binnen een organisatie en is amplitie gericht. Het leidt tot meer werkplezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop, meer productiviteit en innovatie. Amplitie is daarmee veel breder dan preventie en curatie en richt zich op interventies die voorafgaan aan het behandelen en voorkomen van stressklachten. Je bevordert positieve toestanden bij medewerkers, zoals bevlogenheid. Terwijl je je bij preventie richt op risicogroepen en bij curatie op het beter maken van mensen die uitgevallen zijn.”

“Amplitie leidt tot meer werkplezier en motivatie, minder verzuim, minder verloop, meer productiviteit en innovatie.”

Prikkels

“Weer even terug naar de kansrichtingen voor het vergroten van werkplezier en vitaliteit en het vergroten van werkplezier tijdens en na corona. We hebben tools en instrumenten verzameld die effect hebben op die kansrichtingen. Na de zomer komen we met inspirerende interviews met sociaal werkers die op een leuke manier aan de slag zijn gegaan met werkplezier en vitaliteit en komen we met praktische tips, tools en workshops. Kortom: we doen je veel ideeën aan de hand om zelf met je werkplezier en vitaliteit aan de gang te gaan én om het online werken zo goed mogelijk met het werken op kantoor te kunnen combineren. Deze en meer ‘prikkels’ om je werkplezier te vergroten vind je op de website en de socials van Sociaal Werk werkt!”

Volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter.

Alvast enkele inspiratietips

Hoe kunnen we jou het beste prikkelen om meer plezier uit je werk te halen?

Mail ons je tip!