Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Professionals in maatschappelijke opvang: vraag subsidie aan voor zeggenschap en veerkracht!

25 jul 2022

Professionals in jeugdzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang beslissen veel zelf als het over hun werk en vak gaat. Wil jij zeggenschap en veerkracht een flinke impuls geven? En heb je hiervoor een plan? Vraag dan subsidie voor je organisatie aan en sluit je aan bij het landelijke leernetwerk.

test

Subsidieregeling  

In 2022 is er budget voor ongeveer 255 zorgorganisaties om concreet met zeggenschap en veerkracht aan de slag te gaan. Op individueel, team- of organisatieniveau. Het budget is beschikbaar voor de zorg, jeugdzorg, maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Met de subsidie van maximaal € 50.000,- , vooral voor interne loonkosten, kun je je plan uitvoeren. Doet jouw organisatie mee? De looptijd voor lokale initiatieven is een jaar.   

De subsidie kun je indienen van 9 tot en met 23 september 2022. Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) werkt de subsidieregeling uit. Ook is er aan het einde van deze zomer een subsidieportaal beschikbaar. Je kunt meedoen met klankbord- en schrijfbijeenkomsten en je zo voorbereiden op het indienen van een subsidievoorstel. Kom naar de bijeenkomsten en bekijk het stappenplan op de website van Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. 

We houden je op de hoogte van de wijzigingen.  

Landelijk leernetwerk  

Wordt jouw subsidie toegekend? Dan krijgt jouw organisatie een uitnodiging om met meerdere organisaties in zorg en welzijn mee te doen in een landelijk leernetwerk. Dit leernetwerk ontwikkelt leerlijnen. Daarnaast komt er een kennisplatform. Dat kennisplatform verspreidt kennis onder zorg- en hulpverleners in het hele land. Iedereen die deelneemt, profiteert van de inzichten en voorbeelden die het kennisplatform deelt. 

Actieplan Zeggenschap en Veerkracht 

Het actieplan is in het leven geroepen zodat verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers in maatschappelijke opvang en vrouwenopvang hun beroep naar professioneel inzicht kunnen uitvoeren en op alle niveaus mee kunnen bepalen hoe zorg wordt georganiseerd.  

Handige links