Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Programma Sociaal Werk Versterkt stopt

10 dec 2019

Het programma Sociaal Werk Versterkt is na drie jaar gestopt; de klus is geklaard. Met subsidie van VWS zijn de deelnemende partners samen met het werkveld stevig aan de slag gegaan met onder meer het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker, de Beroepscode, het Register voor de Sociaal Werker en de online tool lereninsociaalwerk.nl. Alle producten van en verhalen over dit programma staan op de website van Sociaal Werk Versterkt.

Historie

In 2016 startten Sociaal Werk Nederland, BPSW, BVjong, CNV, FNV, FCB, MBO raad, Movisie, LOC, Registerplein, Vereniging Hogescholen en de Werkplaatsen Sociaal Domein met subsidie van VWS het programma Sociaal Werk Versterkt. Sociaal Werk Nederland was programmamanager. 

Dé basis voor sociaal werkers

Dit heeft een aantal mooie producten opgeleverd: een beroepscompetentieprofiel (BCP), een beroepscode en een beroepsregister voor sociaal werkers en vijf gouden tips voor sociaal werkers en hun organisatie.

Leren en ontwikkelen met de Grote Drie

Naast deze Grote Drie zijn er nog veel meer producten beschikbaar om het leren en ontwikkelen van vakmanschap te stimuleren. Zoals de competentiewijzer waarmee je jezelf kunt ‘scoren’ op de competenties uit het BCP. En de online tool lereninsociaalwerk.nl. 

Plannen voor mogelijk vervolg

Hoewel het programma officieel is afgerond zijn de partners in gesprek over een mogelijk vervolg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de doorontwikkeling van het Register, een goede positie van sociaal werk op de arbeidsmarkt en verdere versterking en ondersteuning van het vakmanschap in de branche.

(Bron: Sociaal Werk Nederland 3 december 2019)

Meer lezen?