search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

In welke gevallen kwalificeert een niet volledig afgeronde hbo-bachelor opleiding?

Niet afgeronde Hbo bachelor opleidingen, waarvan het diploma opgenomen staat in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, kwalificeren vanaf 1 oktober 2018 onder nieuwe voorwaarden. Wie 75% van de studiepunten van een hbo-bachelor heeft behaald of een overgangsbewijs heeft naar het laatste studiejaar voldoet aan de kwalificatie-eis, ongeacht de gevolgde leerweg (voltijd, deeltijd of duaal). Mits het een hbo-bachelor opleiding betreft waarvan het diploma in de kwalificatie-eis staat onder a) of b). 

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling