search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Welke onderdelen bevat een generatieregeling?

In de cao staan een aantal voorwaarden met betrekking tot een in te voeren generatieregeling. Deze worden meegenomen in de organisatieregeling en dat zijn:

  • het doel van de regeling;
  • een omschrijving van de doelgroep;
  • vrijwillige deelname aan de regeling;
  • verplichting opname opgebouwde en aangekocht verlof.

Verder kan in de regeling staan:

  • of en welke ondergrens in uren er zijn;
  • of deelname alleen mogelijk is voor bepaalde functiegroepen;
  • wat de werkwijze is indien een deelnemer arbeidsongeschikt wordt;
  • hoe administratief de verwerking van het aantal minder te werken uren is;
  • of en wanneer de voorwaarden uit de regeling kunnen wijzigen of de regeling kan worden beëindigd in uitzonderingssituaties.
Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling