search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe wordt het salaris bepaald van een werknemer?

Het salaris wordt vastgesteld op een bedrag in de salarisschaal die hoort bij de functie van de medewerker zoals deze te vinden is in de functiematrix. Kijk hiervoor in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 van de cao.                

Als een functie niet in de functiematrix (en dus niet in het functieboek) staat wordt het salaris als volgt vastgesteld:

  1. De werkgever vergelijkt de functie met de functies in het functieboek waarna hij de indeling van de beschreven functie afleidt van de indeling van de functies in het functiehandboek, of,
  2. De werkgever deelt de functie in door gebruik te maken van de Methodische Niveau Toekenning-methode voor Welzijn (MNT-methode voor Welzijn).

Als de werkgever gebruik maakt van de MNT-methode voor Welzijn moet de werknemer kunnen beschikken over de ter inzage versie van de MNT-methode voor Welzijn.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling