search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Hoe werkt de vergoedingsregeling voor ouderschapsverlof?

In artikel 5.11 B2 staat de regeling omtrent ouderschapsverlof beschreven:

Als de werknemer gebruik maakt van de ouderschapsverlofregeling, wordt gedurende maximaal twaalf maanden van het verlof (gerekend vanaf de start van het verlof bij deze of een andere werkgever die valt onder deze cao) over de opgenomen verlofuren aan de werknemer een vergoeding betaald. De vergoeding wordt berekend tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het overeengekomen dienstverband per week. De vergoeding bedraagt 40% van het salaris.

Bijvoorbeeld:

Een medewerker heeft een dienstverband van 24 uur per week. Dan heeft de medewerker recht op 26x 24 uur= 624 uur verlof. Als de werknemer een halfjaar lang 24 uur verlof per week opneemt bij een dienstverband van 24 uur, wordt er over maximaal 12 uur een vergoeding van 40% uitbetaald. De andere 12 uur is dan onbetaald. Als de werknemer een jaar lang 8 uur verlof per week opneemt bij een dienstverband van 24 uur, wordt er over 8 uur een vergoeding van 40% uitbetaald.

Terug naar het overzicht

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling