Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

SLIM: subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

17 aug 2021

Van 1 tot en met 30 september 2021 kunnen mkb-ondernemingen, zoals sociaalwerkorganisaties, subsidie aanvragen voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Geldbiljetten

Waarom de SLIM-subsidieregeling?

Doel van de SLIM-subsidie is dat leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend wordt. Dat er blijvende aandacht is voor de ontwikkeling van de eigen organisatie en de medewerkers. Door continue ontwikkeling kunnen werkgevers de beste mensen aan zich binden en hebben werknemers een grotere kans op een succesvolle loopbaan.

Voor wie en waarvoor geldt de regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden in het mkb die een leerrijke werkomgeving bieden. Er kan subsidie aangevraagd worden voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen Bijvoorbeeld:

  • Het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften
  • Het (laten) ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werknemers
  • Het oprichten van een bedrijfsschool
  • Het ontwikkelen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers
  • Het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten

Ook is een tegemoetkoming mogelijk in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg. Zie ook de menukaart met subsidiabele activiteiten.

Vraag de subsidie op tijd aan. Het nieuwe aanvraagtijdvak opent op woensdag 1 september 2021 om 09.00 uur en sluit op donderdag 30 september 2021 om 17.00 uur.

Handige links