Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Sociaal werkers onmisbaar in de wijk

5 okt 2020

De Nationale Ombudsman besteedt in een serie interviews aandacht aan de sociaal werkers van het jaar en hun onmisbaarheid in de wijk. De sociaal werkers van dit jaar en van 2019 vertellen hoe zij staan voor hun vak en voor de specifieke doelgroepen waar ze mee werken en waarom dat zo belangrijk is. 

Marloes Olde Hampsink zet zich als wijkcoach bij SMD/wijkteams Enschede in voor dak- en thuislozen. ‘Ik wil de succesverhalen over sociaal werk naar buiten brengen en deze doelgroep weer perspectief geven.’ Aan collega’s geeft ze het advies om meer out of the box te denken. ‘Heeft je cliënt ook geen thuis? Er is vast iets mogelijk: een tijdelijk briefadres, een plek in de opvang. Ik geloof echt dat mensen weer vooruit willen komen.’ 

Lees hier het interview met Marloes 

Simone Duin is als sociaal werker jeugd bij MeerWaarde samen met haar collega’s vooral op straat te vinden. ‘Onze werkwijze is preventief. We praten ook met jongeren als er niks aan de hand is. Daardoor kunnen we problemen op tijd signaleren.’ Tip voor collega’s; ken de sociale kaart van het gebied waar je werkt, zorg dat je weet waar en bij wie je terecht kunt. 

Lees hier het interview met Simone 

Norbert Wijnhofen wilde als Sociaal Werker 2019 vooral de sociale psychiatrie beter op de kaart zetten. ‘Steeds vaker komen mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de wijk te wonen. Dat betekent ook dat mensen in die omgeving moeten weten hoe je met deze doelgroep omgaat. Die kennis deel ik met ze.’ Zijn tip; deel je kennis als sociaal werker met de beleidsmakers.  

Lees hier het interview met Norbert 

Marcel van Eck is onderzoeker en gezinswerker bij Lokalis in Utrecht. 'Ik wil het imago van sociaal werk verbeteren. Het is een complex vak. Je moet je cliënten helpen zelf stappen te zetten, maatwerk bieden en effectief samenwerken.' Collega-professionals adviseert hij om vooral de dialoog aan te gaan en, binnen de eigen grenzen, open te staan voor de ander. 

Lees hier het interview met Marcel

Eind 2020 gaan we van start met de nieuwe verkiezingsronde voor 2021.