Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

'Sociaal werkers zijn voldoende toegerust voor digitaal werken'

16 apr 2020

Sociaal werkers blijken voldoende toegerust om hun werk door te laten gaan en contact te houden met hun cliënten en collega’s via digitale hulpmiddelen. Dit is een van de twee belangrijke conclusies uit recent onderzoek over digitalisering in sociaal werk.

Dit onderzoek betreft het verband tussen de mate van digitalisering en werkstress, werkprestatie en werktevredenheid in sociaal werk en is uitgevoerd in het kader van de bachelorstudie Arbeid- en Organisatiepsychologie van Universiteit Utrecht.

Uit een steekproef onder sociaal werkers komen twee belangrijke conclusies. Zo blijkt dat digitale vaardigheid van sociaal werkers samenhangt met hogere werkprestatie en met minder werkstress. Jongere medewerkers hebben gemiddeld genomen sterker ontwikkelde digitale vaardigheden dan oudere medewerkers. Voor oudere medewerkers kan bijscholing op digitale vaardigheden gewenst zijn om dezelfde voordelen van digitalisering op de werkvloer te ervaren.

In deze periode van massaal digitaal en op afstand werken is het goed te weten dat sociaal werkers voldoende toegerust zijn om hun werk door te laten gaan en contact te houden met hun cliënten en collega’s via digitale hulpmiddelen. Belangrijke conclusies in deze tijd waarin we vrijwel volledig aangewezen zijn op digitale communicatie!

Lees hier de samenvatting 'Digitalisering en sociaal werk' 

Ben je geïnteresseerd in het gehele onderzoeksrapport 'Digitalisering en sociaal werk: De rol van digitale vaardigheden en sociale steun bij het verband tussen de mate van digitalisering met werkprestatie, werktevredenheid en werkstress' neem dan contact op met b.r.schouwerwou@students.uu.nl .