search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

OR en PVT en het individueel keuzebudget

De OR of PVT speelt een rol in het monitoren hoe het uitvoeren van het IKB verloopt en heeft een belangrijke stimulerende en signalerende rol naar medewerkers en directie om optimale keuzevrijheid met het IKB te bevorderen.

Als het uitvoeren van het IKB gevolgen heeft voor organisatieregelingen dan is ook een rol voor de OR of PVT weggelegd. Zoals bijvoorbeeld over de wijze waarop verlof collectief ingezet wordt, zoals bij de peuterspeelzalen.

Tip:
Kijk ook op naar de informatie voor directie, leidinggevenden en P&O over IKB en Loopbaanbudget want dat is ook voor de OR of PVT handig.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling