search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

P&O en salarisadministratie en het individueel keuzebudget

Als P&O medewerker heb je een belangrijke rol in het informeren van leidinggevenden en/of werknemers over het gedachtengoed, de mogelijkheden die het individueel keuzebudget biedt en de consequenties van de keuzes voor de werknemer en de organisatie. Daarnaast ben je aanspreekpunt bij vragen over de details ervan en vervul je vaak een rol in het uitwerken van diverse regelingen en afspraken in de organisatie horend bij de cao.

Werknemers bouwen vanaf 1 januari 2016 maandelijks IKB op. Twee keer per jaar, meestal in juni en december, maken zij keuzes over de inzet van het opgebouwde budget in geld en/of in tijd. Zoveel als mogelijk gebeurt dit in gesprek met hun leidinggevende.

Specifiek voor P&O-medewerkers is de volgende informatie beschikbaar:

Met veel salarisverwerkers heeft de cao-tafel sociaal werk contact heeft. Weet jouw salarisverwerker hier niet van? Laat hen dan zich abonneren op de nieuwsbrief en geef de contactgegevens aan ons door via caosociaalwerk@fcb.nl

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling