search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

P&O en salarisverwerkers en het Loopbaanbudget

Als P&O medewerker heb je een rol in het informeren van leidinggevenden en/of werknemers over het gedachtengoed, de mogelijkheden die het loopbaanbudget biedt en de consequenties van de keuzes voor de werknemer en de organisatie. Werknemers bouwen vanaf 1 juli 2015 maandelijks LBB op. In een gesprek met de leidinggevende worden afspraken gemaakt over de besteding van het LBB. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Specifiek voor P&O-medewerkers is de volgende informatie beschikbaar:

Specifiek voor salarisverwerkers is de volgende informatie beschikbaar:

Meer weten over het Loopbaanbudget?
Meer weten?
cao Sociaal Werk
cao Sociaal Werk
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling