Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Subsidie en maatregelen duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden sociaal werk

10 mrt 2021

In januari is de subsidieregeling MDIEU gepubliceerd. Na een sector-analyse kan een branche subsidie aanvragen voor de brede inzet in duurzame inzetbaarheid. Dit gaat om activiteiten, zoals trainingen, voorlichtingsmateriaal, tools.

Vrouw in werkoverleg

Het gaat ook om subsidie voor een bijdrage in de doorbetaling van loonkosten bij vervroegd uittreden. Dit deel van de subsidie kan alleen in combinatie aangevraagd worden met de inzet voor duurzame inzetbaarheid. Er zijn meerdere aanvraagtijdvakken in de periode juni 2021 tot en met eind 2025. Per toegekende aanvraag kunnen de activiteiten dan steeds twee jaar doorlopen.

Voor sociaal werk is gezond doorwerken en duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema, in de activiteiten van Sociaal Werk werkt! en in de afspraken in de cao. Dat is ook te merken aan de vele vragen uit de sector die nu al over deze subsidiemogelijkheid worden gesteld. Sociaal Werk werkt! en de cao-tafel Sociaal Werk zijn nu bezig met een sector-analyse. Dat is een voorwaarde om sowieso subsidie aan te mogen vragen. Daarna wordt besproken welke mogelijkheden, wensen en inhoudelijke onderbouwing er dan is voor de subsidie en ook wat de beste inhoud, vorm en planning zijn. De verwachting is dat er in de loop van het voorjaar meer informatie over komt.

Meer informatie

Monique van Gerwen

Secretaris sociaal werk en cao-tafel

Meer weten? Neem contact met ons op!

Monique van Gerwen

Meer weten? Neem contact met ons op!