search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
Thema: Subsidies

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg van het ministerie van VWS stelt voor het studiejaar 2019-2020 is € 112 miljoen beschikbaar. Organisaties in sociaal werk kunnen ervan gebruik maken als zij werk doen dat valt onder jeugdwet en/of Wmo. De regeling geldt voor mbo- en hbo-studenten (stagiaires en bbl'ers) die een sociaal agogische opleiding volgen.

De subsidie wordt aan het eind van het kalenderjaar uitgekeerd aan de zorginstellingen. Meer informatie vind je in de subsidieregeling.

Subsidie aanvragen

Vanaf 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 kun je subsidie aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. Je ontvangt van DUS-I een brief met de link naar het vooringevulde, online aanvraagformulier en een persoonlijke code.

Aanvragen die na 1 oktober 2020 worden ingediend, worden afgewezen. Begin dus op tijd met je aanvraag.

De voorbereiding bij SBB

De subsidie wordt voorbereid door De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Elk schooljaar inventariseert SBB via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen. Daarnaast worden deze leerbedrijven gevraagd om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van SBB om de aanvraagformulieren vooraf in te vullen.

De uitvoering bij DUS-I

Als jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden, dan ontvang je in augustus 2020 een aankondigingsbrief van DUS-I met een oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag.

Wil je een erkend leerbedrijf worden? Kijk dan op de website van SBB.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling