search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
Thema: Subsidies

Subsidie Praktijkleren

Had jij in 2019-2020 een praktijk- of leerwerkplaats voor een bbl'er of hbo'er? Kijk of je gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Coronamaatregelen

Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben met gedwongen sluiting van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een bbl-student begeleidt. Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de weken waarin zij de bbl-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, vanwege de richtlijnen van het RIVM.

Budget

Tot 2023 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de onderwijscategorieën in 2020 vind je hier.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen zij het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dien je jouw aanvraag in. Lees de voorwaarden per categorie.

Aanvragen

Een aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren dien je voor 16 september 2020, 17:00 uur in. Voor je aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 of hoger nodig. Lees ook de tips voor aanvragers even door.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling