search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Tips om werkdruk te bespreken

Hoe maak je energievreters in het werk bespreekbaar? En hoe sta je stil bij de dingen die wél goed gaan? De ‘klaag- en jubelmuur’ is daarvoor uitermate geschikt.

De ‘klaag- en jubelmuur’ is een handig hulpmiddel om energiegevers- en vreters inzichtelijk te maken. Hoe werkt het? Hang 2 grote vellen papier op, zorg voor voldoende ‘geeltjes’ (post-it stickers) en laat je collega’s voor zichzelf bepalen welke punten in hun werk tot frustratie leiden en welke tot plezier. Vraag ze om die punten op de geeltjes te schrijven en op de klaag- en jubelmuur te plakken.

Cluster veel voorkomende onderwerpen en ken prioriteiten toe. Welke 2 punten van de jubelmuur willen jullie het meest behouden? En welke 2 punten van de klaagmuur willen jullie het liefste kwijt? Werk deze onderwerpen in subgroepen uit. Analyseer wat er nodig is om klaagpunten te verbeteren en jubelpunten te behouden. Hoe is precies de situatie? Wat is de achterliggende oorzaak? Voor wie is het een probleem of juist een plezier? Wie heeft er baat bij dat het probleem wordt opgelost of dat het plezier behouden blijft? En wie juist niet?

Laat de subgroepen brainstormen over de beste oplossing en die kort toelichten. Vat de gekozen oplossingen vervolgens samen. Wat was de kern van de analyse? En wat is nodig om tot verbetering of behoud te komen? Deze uitwerkingen (maximaal een A4) vormen de actiepunten.

Sluit de sessie af met duidelijke afspraken. Neem direct besluiten over de verdere uitwerking of zet de actiepunten op de agenda van het eerstvolgende werkoverleg. Peil ook wat je collega’s van de werkwijze vonden en bedank iedereen voor zijn inzet.

Voorbeelden van energievreters:

 • We krijgen vaak onterecht de schuld van dingen die misgaan.
 • Het management geeft ons vage of tegenstrijdige informatie.
 • Er heerst in onze organisatie een klaagcultuur.
 • We moeten alles tegelijk doen.
 • Er is vaak sprake van miscommunicatie.
 • We moeten doelen realiseren waar we niet achter staan.

Voorbeelden van energiegevers:

 • We voelen veel waardering voor onze inzet.
 • Onze klanten zijn tevreden.
 • We hebben iets nieuws georganiseerd.
 • Er is een goede balans tussen rust en drukte.
 • De leiding geeft ons verantwoordelijkheid.
 • Er heerst in ons team een collegiale sfeer.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling