Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Update: Werkplezier en vitaliteit

6 apr 2021

Meer werkplezier en minder werkdruk, meer veiligheid en minder verzuim. Het blijven belangrijke aandachtspunten voor de sector sociaal werk. Zeker nu werkbelasting en verzuim nog verder onder druk zijn komen te staan door corona. Daarom is Sociaal Werk werkt! in november 2020 een programma gestart om aandacht voor werkplezier en vitaliteit in de branche te stimuleren. Vanaf mei 2021 wordt de opbrengst gedeeld met het veld.

Twee sociaal werkers wandelend en lachend aan de praat

Waar staan we?

Het project is goed op stoom. In samenwerking met P&O-ers en sociaal werkers uit het veld zijn de belangrijkste issues, behoeften en mogelijke oplossingen om werkplezier en vitaliteit te vergroten in kaart gebracht. De uitkomsten van de interviews en brainstormsessies zijn te herleiden tot een drietal aandachtspunten:

  1. Bewustwording van het belang van werkplezier en vitaliteit en de kracht van samen investeren.
  2. Goed leiderschap, eigenaarschap en regelruimte dragen bij aan werkplezier. 
  3. Werknemers hebben behoefte aan onderling contact, aandacht, positieve energie en inspiratie.

Aansluiting op al het moois in sociaal werk

Met de input uit het veld en de resultaten uit recent onderzoek hebben we bestaande tools in beeld gebracht en verrijkt met nieuwe praktijkvoorbeelden, tips & tricks en regelingen waarmee sociaalwerkorganisaties en hun medewerkers werkplezier en vitaliteit kunnen vergroten. Vanaf mei gaan we de opbrengst delen met het veld. Er gebeuren al hele mooie dingen in sociaal werk. Het blijft dan ook belangrijk om goede praktijkvoorbeelden samen te delen en organisaties met en van elkaar te laten leren.

Heb je een tip, test of tool voor meer werkplezier en vitaliteit die niet mag ontbreken in ons aanbod? Laat het ons weten.

Mail je tip naar sociaalwerkwerkt@fcb.nl