Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar van start

10 nov 2020

In oktober heeft het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk ingestemd met de nieuwe ronde van de Verkiezing van Sociaal Werker van het Jaar. Karen Hofstede is projectleider, we stelden haar een aantal vragen. 

Karen Hofstede

Wanneer gaat deze verkiezingsronde van start? 

'Het voordragen van kandidaten voor de titel ‘Sociaal Werker’ kan vanaf 11 januari. Vanaf dat moment gaan we op zoek naar een opvolger voor Marloes Olde Hampsink, Simone Duin en Marcel van Eck. Uit de voorgedragen kandidaten zal een deskundige vakjury drie geschikte kandidaten nomineren voor de titel. De huidige winnaars maken deel uit van deze jury die verder bestaat uit vertegenwoordigers van Sociaal Werk Nederland, CNV, FNV, MBO, HBO, beroepsvereniging sociaal werk en het werkveld. In april en mei 2021 volgt een online stemronde met de drie genomineerden. Tijdens het jaarcongres sociaal werk op 26 mei 2021, dat Sociaal Werk Nederland en het platform samen organiseren, wordt de winnaar bekend gemaakt.'  

2020 was bijzonder, wat gaat 2021 ons brengen? 

'Dit jaar was en is een bijzondere editie van de verkiezing. Bijzonder vanwege corona waardoor we vanaf maart 2020 veel moesten improviseren en uiteindelijk online de uitslag bekend maakten. Maar ook anders omdat de jury in mei besloot te kiezen voor drie winnaars. In het nieuwe verkiezingsjaar wordt weer één winnaar gekozen.  
Dit jaar is extra ingezet op de begeleiding van de winnaars en hun organisaties.  Dit zetten we voort in 2021-2022. Als winnaar heb je een belangrijke rol in het profileren van sociaal werk en moet je nog groeien in die rol. Daar kan je wel wat ondersteuning bij gebruiken. Als winnaar heb je een belangrijke rol in het profileren van sociaal werk en moet je nog groeien in die rol. Daar kun je wel wat ondersteuning bij gebruiken.'

Hoe gaat het met de huidige winnaars? 

'Marloes, Simone en Marcel zijn sinds mei volop actief als ambassadeur van sociaal werk. Het mooie is dat zij alle drie een ander aandachtsgebied hebben, waardoor we met deze drie winnaars de breedte van sociaal werk over het voetlicht kunnen brengen. Zij doen dat met verve; Marloes voor de doelgroep dak- en thuislozen in Enschede, Marcel als gezinswerker en onderzoeker in Utrecht en Simone als sociaal werker jeugd in Hoofddorp. Samen met hun organisaties grijpen ze elke kans aan om de kracht en het belang van sociaal werk uit te dragen. We gaan nog veel van ze horen, tot 26 mei, maar vast ook daarna.'  

Waarom vind jij deze verkiezing belangrijk? 

'Met deze verkiezing maken we het vak van sociaal werker en het belang van sociaal werk goed zichtbaar. De coronaperiode laat zien dat sociaal werk van cruciaal belang is voor de  samenleving. Sociaal werkers zijn op diverse momenten actief in de leefwereld van mensen. Ze hebben een belangrijke rol in preventie, om zorg en hulpverlening te voorkomen. Lukt dat niet dan bieden zij professionele ondersteuning waar nodig tot mensen de regie op hun leven terug hebben. Ze zijn niet altijd zichtbaar en dat kan anders. Daar draagt deze verkiezing aan bij. Met deze verkiezing maken we het vak en het belang van sociaal werk goed zichtbaar. 

Ben jij of ken jij een sociaal werker die trots is op haar/zijn vak, een visie heeft op sociaal werk en initiatiefrijk en vernieuwend is? Een sociaal werker die zichtbaar kan maken wat sociaal werk betekent voor de samenleving en dit ook wil beïnvloeden? Draag hem of haar dan voor. En ken je veel van deze sociaal werkers (en die kans is groot), organiseer dan eens een eigen verkiezing om iemand uit je organisatie af te vaardigen.'   

Hoe kunnen kandidaten worden voorgedragen? 

'Binnenkort volgt meer informatie over de procedure van de verkiezing en de criteria waaraan de Sociaal Werker 2021 moet voldoen. Belangrijk is dat de organisatie van de kandidaat op de hoogte is van een voordracht, vanwege de impact daarvan voor de gehele organisatie. Voordragen kan van 11 januari tot 22 februari via een aanmeldformulier op de website. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met Karen via 06 13 60 77 70 of stuur een mail naar sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl.'

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2021