Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar: wie draag jij voor?

10 jan 2023

Wil jij bijdragen aan de zichtbaarheid van sociaal werk? Zet dan jouw Sociaal Werker van het Jaar in een lijstje! We zijn zoals ieder jaar op zoek naar die bijzondere sociaal werker: een innovatieve netwerker en ondernemer, met een eigen visie op sociaal werk. Draag vóór 13 februari 2023 jouw Sociaal Werker 2023 voor. De vakjury kiest drie genomineerden. De winnaar maken we bekend op het Jaarcongres Sociaal Werk op 24 mei 2023.

Wie zet jij in een lijstje? Verkiezing sociaal werker van het jaar 2023

Onmisbaar in de maatschappij

Sociaal werkers zijn vakmensen en leveren een cruciale bijdrage aan de samenleving. Zij zetten zich in voor al die mensen in Nederland die in een kwetsbare situatie zitten of in kwetsbare wijken wonen. Sociaal werkers staan naast hen als zij hun problemen niet meer zelf het hoofd kunnen bieden of als ze hun situatie willen verbeteren. De impact van hun werk mag daarom gezien worden! Al meer dan tien jaar zetten we vak en vakmanschap van sociaal werkers in de spotlights. Hiermee vergroten we de zichtbaarheid van sociaal werk en wordt de verbinding tussen sociaal werkers, politiek, onderwijs en media versterkt.

“Sociaal werk is een sterke professie op wetenschappelijke grondslag, met eigen methodieken. We moeten dit blijven inzetten voor mensen in kwetsbare situaties, om hen te ondersteunen en te empoweren.”
Redouan el KhayariSociaal Werker van het Jaar 2022

Impact van sociaal werkers laten zien 

Door de ontwikkelingen in de samenleving die velen raken, wordt er steeds meer gevraagd van sociaal werkers. Daarnaast staat sociaal werk onder druk door krapte op de arbeidsmarkt en de dreiging van bezuinigingen. Maar sociaal werkers blijven mensen ondersteunen die dat nodig hebben. Met hun inzet voorkomen ze vaak dat problemen verergeren. 

De impact van sociaal werkers wordt niet altijd en overal voldoende gezien. Met de verkiezing Sociaal Werker van het Jaar dragen we bij aan die zichtbaarheid.

Sociaal werk is essentieel. Als sociaal werkers kunnen we het verschil maken. We mogen meer laten zien wat we doen: we lopen in zoveel mensenlevens mee.”
Diana Huurnink Genomineerde Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2022

Wie zet jij in een lijstje? Draag jouw Sociaal Werker van het Jaar voor!

Vul het aanmeldformulier in

Over Sociaal Werk werkt!

Sociaal Werk werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk en de Cao-tafel Sociaal Werk zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Zij zijn ervan overtuigd dat sociaal werkers bij uitstek in staat zijn de maatschappelijke opdracht te vervullen voor alle inwoners, wijken en buurten.  

“We worden er vaak laat bijgehaald en dat verandert alleen als beter zichtbaar is wat we doen. Als vertrouwd aanspreekpunt in de wijk is het makkelijk om een gesprekje aan te knopen. Anders dan in de hulpverlening hoef je niet direct moeilijke gesprekken te voeren en dat verlaagt de drempel.”
Nadine de KoningGenomineerde Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar 2022

Handige links

Mascha Boelaars

Adviseur

Meer weten? Neem contact op!

Mascha Boelaars

Meer weten? Neem contact op!