search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Verzuim

Hoe kun je verzuim in je organisatie zo goed mogelijk managen? Of nog beter: hoe voorkom je verzuim? Want dat is in het belang van de organisatie en de werknemers.

Cijfers over verzuim
Gezond en veilig werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en vitaliteit van werknemers. Werkgevers die willen zien hoe effectief hun verzuimbeleid is, kunnen hier de verzuimcijfers van de eigen organisatie vergelijken met de landelijke cijfers.

Zet in op preventie

Het liefst wil je verzuim voorkomen. Wat kun je preventief doen? De preventiemedewerker heeft, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid, vitaliteit en veiligheid in de organisatie.

Als team of leidinggevende kun je aan de slag met de methode Plezier in Uitvoering. De methode helpt werknemers en teams om vitaal en met plezier aan het werk te blijven. Ook de cao Sociaal Werk heeft diverse mogelijkheden voor een goede balans en duurzame inzetbaarheid. Zo kan het  Loopbaanbudget of IKB hiervoor ingezet worden. Bespreek dit als werknemer en werkgever in het jaarlijkse ontwikkelgesprek.

Benieuwd naar de beleving van medewerkers in je organisatie? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) geeft een scherp beeld van wat werknemers zien, denken en vinden.

Verzuimaanpak

En als je toch te maken krijgt met ziekte? Welke regels en verplichtingen zijn er? Onderstaand overzicht geeft je de nodige informatie. Ook in de cao Sociaal Werk is informatie opgenomen over bijvoorbeeld loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid.

Meer weten?
Davina Koudijs
Adviseur
085 - 1051 859

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling