Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Volledige tekst Cao Sociaal Werk 2021-2023 beschikbaar

2 mei 2022

In december 2021 was het cao-akkoord voor sociaal werk er al. In de volledig uitgewerkte cao-tekst staan de afspraken uit het cao-akkoord en vind je alles over bijvoorbeeld de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens.

Cao geld

De Cao Sociaal Werk heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 en is afgesloten door Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In de tekst van de cao zijn de afspraken uit het cao-akkoord, alle salarisinformatie, de arbeidsmarkttoeslag middeninkomens, gewijzigde wetgeving en alle tekstverbeteringen verwerkt.

Handige links