Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar moet een organisatie op letten bij het invoeren van de generatieregeling?

Een organisatie moet letten op de volgende punten:

  • Dat de organisatieregeling goed op papier staat.
  • Dat de regeling voldoet aan de cao- en pensioenkaders en wettelijke en fiscale kaders.
  • Dat er salaris moet worden betaald over de helft van de uren dat de werknemer niet werkt.
  • Dat aangekocht en opgebouwd verlof wordt opgenomen om een fiscaal probleem te vermijden.
  • Dat er goed inzicht is in de verwachte belangstelling.
  • Dat er zicht is op de hele bezetting en capaciteit.
  • Dat er goed wordt afgewogen of de regeling het juiste middel is voor wat de organisatie wil bereiken.