Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Waar vraag ik subsidie aan voor de Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure)?

Een specifieke groep jeugdprofessionals kan gebruikmaken van de subsidieregeling voor het volgen van de Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) jeugd en gezinsprofessional. De subsidie kan worden aangevraagd door professionals, zzp'ers en organisaties. Lees de voorwaarden.