Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat is de Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure)?

Bij de Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) wordt dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé, beoordeeld en afgezet tegen een norm (beroepsstandaard). Als je alle competenties uit deze standaard aantoont, worden deze competenties erkend op het niveau van de standaard. Het resultaat wordt vastgelegd in een ‘ervaringscertificaat’ dat kan worden omgezet naar een vakbekwaamheidsbewijs hbo jeugd en gezinsprofessional. Dat bewijs kun je gebruiken bij registratie in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).