Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat gebeurt er met het Loopbaanbudget (LBB) als een werknemer uit dienst gaat?

Als werkgever geef je de werknemer de kans om het opgebouwde Loopbaanbudget (LBB) alsnog in te zetten. Hier maak je samen afspraken over voordat de werknemer uit dienst gaat.  

Gaat de werknemer bij een andere werkgever onder dezelfde cao werken, dan kan de nieuwe werkgever besluiten het Loopbaanbudget over te nemen. De cao-tafel geeft geen vaste richtlijnen voor overdracht, omdat dit afspraken zijn tussen werkgevers. In principe wordt het bedrag bruto overgezet. 

Als je samen geen afspraken maakt om het Loopbaanbudget te besteden of over te dragen, vervalt het na de uitdiensttreding.