Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke goede voornemens hebben onze adviseurs voor sociaal werk?

3 jan 2022

Het nieuwe jaar is begonnen! De adviseurs van Sociaal Werk werkt! zitten vol goede voornemens voor sociaal werk in 2022. Zo maakt Mascha Boelaars zich hard voor de waardering voor het vak, professionals en vakmanschap. Chris Boeijinga richt zijn aandacht op het goede gesprek tussen mens en organisatie. Janneke Hagens wil sociaalwerkorganisaties helpen met het in beeld brengen van hun meerwaarde. En Davina Koudijs wil het vak toegankelijker maken voor nieuwkomers.

groei

Bekendheid doet maatschappelijke erkenning groeien

Adviseur Mascha Boelaars breekt een lans voor de bekendheid van het vak. ‘Sociaal werkers zijn onmisbaar. Zij maken het verschil op straat en in de wijk. Als jongerenwerker, opbouwwerker, welzijnswerker. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar dat wordt te weinig gezien en dus ook te weinig gewaardeerd. Ik ga sociaal werk extra in de spotlights zetten.’

Ondersteunen van vakmanschap is meer dan opleiden en trainen

Mascha: ‘We zien ook dat sociaal werkers en hun organisaties zoekende zijn naar de bredere vraag achter beroepsontwikkeling. Voor ze hun opleiding of training kiezen, willen ze graag weten welke kant het op gaat met de sector, welk perspectief er is, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Dit jaar wil ik informatie over beroepsontwikkeling inzichtelijker en makkelijker vindbaar maken.’

Met een goed gesprek trek je samen aan dezelfde kant van het touw

Adviseur Chris Boeijinga is geïnteresseerd in het duurzame contact tussen medewerkers en ‘de organisatie’. ‘Ik merk dat mensen soms voor hetzelfde pleiten, maar elkaar toch niet vinden. Er zijn ook verschillende manieren om naar het werk te kijken, zoals op inhoud, kwaliteit of geldstromen. Voer er samen een goed gesprek over. Gebruik je kennis en vaardigheden van sociaal werk en pas het toe, óók binnen de organisatie. Zo trek je samen aan dezelfde kant van het touw en benut je elkaars krachten. Ik wil me volgend jaar langs deze lijn inzetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de bijdrage die organisaties aan de maatschappij kunnen leveren.’

Sociaalwerkorganisaties helpen hun meerwaarde beter in beeld te brengen

Onderzoekster Janneke Hagens wil meer dan alleen kennis verzamelen. ‘Kennis op zichzelf is nog weinig. Het gaat pas iets betekenen als de kennis relevant is voor mensen en ze er iets mee gaan doen. Vanuit die gedachte is het mooi als sociaalwerkorganisaties zelf in staat zijn om hun meerwaarde in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld inzicht in maatschappelijk rendement of de preventieve rol van projecten. Hoe mooi zou het zijn als er een aanpak is waar organisaties zelf mee uit de voeten kunnen? Daarvoor ga ik mij het komende jaar inzetten.’

De deur openzetten voor nieuwe sociaal werkers

Adviseur Davina Koudijs is blij met de nieuwe EVC Sociaal Werk. ‘Daarmee maken we het vak aantrekkelijker en toegankelijker voor zij-instromers, die zich willen laten erkennen als sociaal werker. Zij hebben soms niet de gewenste opleiding, maar juist wel veel levens- en praktijkervaring. En ook voor andere nieuwkomers in het vak naar sociaal werk wil ik de deur verder openzetten. Sociaal werk is bijvoorbeeld in trek bij jongeren en dat is goed nieuws voor de sector.’

Sociaal Werk werkt! is het arbeidsmarktfonds voor sociaal werk. Via Sociaal Werk werkt! zetten werkgevers en werknemers zich in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Op de hoogte blijven