Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Welke informatie moet ik bij mijn subsidieaanvraag paraat hebben?

We vragen je bij de subsidieaanvraag om de volgende gegevens: 

  • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en bankgegevens.
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd-registratienummer (SKJ-registratienummer) en het Erkenning van Verworven Competenties-identificatienummer (EVC-identificatienummer) van de deelnemer(s).
  • De geplande of daadwerkelijk startdatum van het traject EVC jeugd- en gezinsprofessional.

Doe je een aanvraag als zzp’er of als een instelling in het jeugddomein, dan vragen we aanvullende informatie op: 

  • Je moet verklaren dat er voor dezelfde jeugdprofessionals niet eerder subsidie is ontvangen in het kader van het Sectorplan Plus of van de tegemoetkomingsregeling EVC jeugd- en gezinsprofessional 2018.
  • Je moet verklaren dat je voldoet aan staatssteunregels.
  • Als de EVC-procedure nog moet starten, moet je verklaren dat je over de afgelopen drie jaar (inclusief het huidige jaar) minder dan € 200.000,- aan de-minimissteun hebt ontvangen. 

Als de EVC-procedure al gestart is, moet je verklaren dat je over de afgelopen drie jaar (inclusief het huidige jaar) minder dan € 200.000,- aan de-minimissteun hebt ontvangen. Of verklaren dat je geen onderneming in financiële moeilijkheden hebt in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingverordening.