search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Aan het werk als sociaal werker

De cao-partijen in sociaal werk hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel en beroepscode sociaal werker en een functieprofiel sociaal werker.

Beroepscompetentieprofiel(bcp)
Het beroepscompetentieprofiel (bcp) is de beschrijving van het beroep sociaal werker. Wat doet een sociaal werker, aan welke thema’s wordt gewerkt en met welk doel. Ook kun je lezen wat de competenties zijn van sociaal werkers. Het is tevens een hulpmiddel om met collega’s uit andere beroepen het gesprek te voeren over de overeenkomsten en verschillen in de verschillende werksoorten. Op basis van het bcp worden nieuwe functiebeschrijvingen, EVC-procedures, branchestandaarden en opleidingscurricula ontwikkeld.

Het profiel beschrijft generieke competenties die alle sociaal werkers nodig hebben. Daarnaast zijn er specifieke competenties omschreven die worden onderscheiden naar leefgebieden waarbinnen sociaal werkers werkzaam zijn. Er worden twee niveaus van beroepsuitoefening beschreven: mbo- en hbo-niveau.

Functiebeschrijvingen sociaal werker
Sinds begin juni 2018 is de tekst van de functiebeschrijvingen op de twee niveaus klaar. De functie wordt nog gewaardeerd en vervolgens ingepast in het functieniveau van de cao. Daarna kan elke organisatie en werknemer met deze functies zelf aan de slag!

Beroepscode
In de Beroepscode van sociaal werkers staan de normen van de beroepsgroep beschreven. Deze normen geven aan wat gewenst gedrag van sociaal werkers is. Een beroepscode ondersteunt professionals in hun dagelijkse werk. Het helpt bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in (soms moeilijke) situaties in het dagelijkse werk. Met de code kunnen sociaal werkers zich ook achteraf verantwoorden voor de keuzes die zij gemaakt hebben. 

Beroepsregistratie
Met beroepsregistratie laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om te werken met kwetsbare cliënten in complexe situaties. Sociaal werkers kunnen zich registreren bij twee registers, afhankelijk van het type werk dat de professional uitvoert, te weten:

  1. Registerplein
  2. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Meer informatie vind je op de website van Sociaal werk Versterkt, het Registerplein  en SKJ.

Meer weten?
Monique van Gerwen
Secretaris CAO-tafel Sociaal Werk
085 - 1051 849

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling