search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Afspraken in de cao

Een cao, collectieve arbeidsovereenkomst, is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Een cao geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. Als werknemer in sociaal werk krijg je met deze belangrijke cao-thema’s te maken.

Salarissen 

Cao-partijen hebben op 12 juli 2017 een definitief cao-akkoord bereikt voor de cao sociaal werk (Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening). De salaristabellen zijn daardoor definitief geworden en met terugwerkende kracht tot 1 juli 2017 gewijzigd.

Pensioenpremieverdeling

Jaarlijks stelt het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de franchises en de premies voor pensioenpremies OP/PP (ouderdomspensioen / partnerpensioen) en AP (arbeidsongeschiktheidspensioen) vast. In de cao sociaal werk zijn in artikel 7.12 de afspraken vastgelegd over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers.

Functies

In het functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de sector sociaal werk voorkomende functies.

Individueel Keuzebudget

Werknemers in de cao sociaal werk hebben een individueel keuzebudget. Werknemers kunnen zelf kiezen hoe ze dit budget inzetten. Met het budget creëren werknemers zelf de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie.

Generatieregeling

De generatieregeling biedt medewerkers die 5 jaar of minder voor de AOW-datum zitten de mogelijkheid om minder uren te werken met behoud van een deel van het loon over die uren.  

Met de cao sociaal werk 2017-2019 wordt de generatieregeling in de branche sociaal werk geïntroduceerd. Elke sociaal werkorganisatie kiest zelf of deze de regeling wil introduceren. Passend bij beleid om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Deelname aan de generatieregeling is voor werknemers vrijwillig.

Derde WW-jaar

De versobering van de WW is met ingang van 1 maart 2018 gerepareerd. De cao-partijen sociaal werk hebben een Private Aanvulling WW (PAWW) afgesproken, die is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling