search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Algemene info over de sector

In de huidige samenleving wordt verwacht dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven én omgeving. Het sociaal werk speelt een essentiële rol om iedereen de kans te geven om volwaardig mee te doen.

Als sociaal werker heb je te maken met verschillende (kwetsbare) doelgroepen: jong en oud, mensen in de wijk, vluchtelingen, mensen die te kampen hebben met verslaving, psychische- of financiële  problemen. Sociaal werkers staan daarmee midden in de samenleving en dichtbij de burger: ze signaleren, ondernemen actie én ondersteunen waar nodig. Het sociale domein is volop in ontwikkeling. Er zijn veel taken overgegaan van de rijksoverheid naar gemeenten. Denk aan het ontstaan van wijk- en buurtteams.

Sociaal werkers zijn werkzaam in de volgende deelgebieden::

  •          Algemeen sociaal werk
  •          Participatie & buurtwerk (inclusief jongerenwerk)
  •          Vrijwilligerswerk & mantelzorg
  •          Maatschappelijk werk
  •          Maatschappelijke opvang en brouwenopvang
  •          Peuterspeelzaalwerk & opvoedondersteuning
  •          Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)
  •          Ouderenwerk

In de branche sociaal werk zijn zo’n 2100 organisaties actief, waar 60.000 werknemers werkzaam zijn (Bron: PFZW). De verwachting is dat de werkgelegenheid in sociaal werk de komende jaren licht zal toenemen. 

Aan de slag in sociaal werk?

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling