Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Agenda Instroom

Roadshow De kracht van de mbo-sociaal werker - Zwolle

14.30 – 17.00 uur
De GiftCity Rieteweg 12A, Zwolle
Geen
Inschrijven

Tijdens de Roadshow op 7 maart maak je kennis met de kracht van de mbo-stagiair sociaal werk. We kijken naar nut en noodzaak van voldoende goede stageplekken. Die zijn hard nodig want mbo-sociaal werkers zijn de toekomst van sociaal werk. Werkgevers, gemeenten en onderwijs zijn welkom om in gesprek te gaan over hoe we die stageplekken met elkaar kunnen realiseren.

Roadshow De kracht van de mbo-sociaal werker

In samenwerking met Landstede en Deltion College.

Bekijk de uitnodiging voor de Roadshow en meld je aan!

Programma

Dagvoorzitter Eefke Meijerink

De Kracht van de mbo sociaal werker

Introductie Actieagenda, Dees Weyburg (of Carla Schipperheijn), projectleider Sociaal Werk werkt!

Inspiratie-lezing Investeringen in Sociaal Werk betalen zich dubbel en dwars terug

Pieter Brouwer, eigenaar van Cigarbox, neemt u mee in zijn onderzoek naar de maatschappelijke effecten van sociaal werk in vier wijken (i.o. Sociaal Werk Nederland).

Debattafels met stelling

  • Gemeente-tafel: In gesprek met o.a. wethouder gemeente Zwolle Michiel van Willigen
  • SBB-tafel: met o.a. Jan Willem ten Brinke en Ellen Meyer van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
  • Sprekerstafel: met o.a. de dag-spreker Pieter Brouwer
  • Alumni-tafel: met o.a. oud-studenten van Deltion en Landstede
  • Sociaal Werk werkt!-tafel: met o.a. Dees Weyburg (of Carla Schipperheijn), projectleider Sociaal Werk werkt!
  • Onderwijs-tafel: In gesprek met o.a. de opleidingsmanagers Deltion en Landstede Jantine van Willigen en Willem Hogenkamp

Actieagenda: de Kracht van de mbo-sociaal werker

Meer banen en stageplaatsen voor aankomend mbo-sociaal werkers, betere aansluiting van opleiding en praktijk, en meer samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten. Dat is waar de Actieagenda zich voor inzet. De Actieagenda is een samenwerking tussen Albeda College, Aventus, CNV Zorg & Welzijn, DOCK Utrecht, FNV Zorg & Welzijn, Landstede, MBO Raad, ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Summa College, Sociaal Werk Nederland, Sociaal Werk werkt! en Zadkine.

We nodigen werkgevers, gemeenten en onderwijs uit om tijdens onze Roadshows in gesprek te gaan over hoe mbo-stagiairs de slagkracht, effectiviteit én continuïteit van sociaal werk kunnen versterken.

 

Meer informatie