Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao-archief

Archief salaris I/D-banen en pensioenpremieverdeling

Afspraken en akkoord over salarissen en pensioenpremieverdeling.

Salarissen

Salaristabellen vind je hieronder. 

Pensioenpremieverdeling

In de Cao Sociaal Werk zijn in artikel 7.12 de afspraken vastgelegd over de verdeling van de premies over werkgevers en werknemers. Deze komen tot stand op basis van de besluiten van het bestuur van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) de franchises en de premies voor op/pp (ouderdomspensioen/partnerpensioen) en ap (arbeidsongeschiktheidspensioen). 

I/d-banen en garantiebanen

Bekijk hieronder de besluiten over de salarissen van i/d-banen en garantiebanen. De halfjaarlijkse wijziging van het minimumloon is hierin verwerkt.  

Handige downloads

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Sociaal Werk logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!