Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Hybride werken

Het coronavirus heeft veel impact op onze werkomgeving en op de kwetsbare groepen die we ondersteunen. Medewerkers maken zich mogelijk zorgen over hun gezondheid en veiligheid. En het risico op een hogere werkdruk en verzuim neemt toe. Welke regels gelden er rond corona voor sociaal werk en hoe kunnen organisaties hun werk zo goed mogelijk blijven doen?

Informatie en tools binnen dit onderwerp